ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENALTY ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

CITIBANK

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,92%

2,5%

CITIBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,92%

ΧΩΡΙΣ PENALTY ΜΕΤΑ ΤΗΝ 6ΕΤΙΑ

CITIBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,12%

ΧΩΡΙΣ PENALTY ΜΕΤΑ ΤΗΝ 6ΕΤΙΑ

CITIBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 15 ΕΤΩΝ

6,72%

 

ASPIS

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,62%

2,5%

ASPIS

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2 ΕΤΩΝ

4,62%

2,5%

ASPIS

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,62%

2,5%

ASPIS

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

6,27%

2,5%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,62%

2.5%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,82%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,32%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,92%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

EUROBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,77%

2,5%

EUROBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2 ΕΤΩΝ

4,82%

2,5%

EUROBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,12%

2,5%

EUROBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,62%

2,5%

EUROBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,32%

2,5%

EUROBANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 15 ΕΤΩΝ

6,52%

2,5%

EUROBANK

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,47%

2,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ.

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,72%

2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ.

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,72%

2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ.

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,87%

ΧΩΡΙΣ PENALTY

NOVA BANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,77%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

NOVA BANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2 ΕΤΩΝ

4,07%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

NOVA BANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,07%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

NOVA BANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,02%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

NOVA BANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,57%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

NOVA BANK

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

4,47%

2,5%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,82%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,92%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,22%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,82%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 15 ΕΤΩΝ

6,82%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,62%

ΧΩΡΙΣ PENALTY

ΓΕΝΙΚΗ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,77%

2,5%

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,47%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,82%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,97%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,52%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,92%

2,5%

ΕΓΝΑΤΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

4,62%

2,5%

ΕΘΝΙΚΗ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,62%

2,5%

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,72%

2,5%

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,02%

2,5%

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,62%

2,5%

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,32%

2,5%

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 15 ΕΤΩΝ

6,52%

2,5%

ΛΑΪΚΗ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,87%

2,5%

ΛΑΪΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,62%

2,5%

ΛΑΪΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

6,12%

2,5%

ΛΑΪΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,72%

2,5%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,62%

2,5%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,72%

2,5%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,62%

2,5%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,92%

2,5%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,92%

2,5%

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,77%

2,5%

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,62%

2,5%

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

6,12%

2,5%

ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,87%

ΧΩΡΙΣ PENALTY

ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,87%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

6,02%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,22%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ALPHA

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

6,12%

2,5%

ALPHA

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

5,02%

2,5%

ALPHA

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

6,22%

2,5%

ALPHA

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,42%

2,5%

ALPHA

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,87%

2,5%

ALPHA

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 15 ΕΤΩΝ

6,87%

2,5%

HSBC

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

4,32%

2,5%

HSBC

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,27%

2,5%

HSBC

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,62%

2,5%

ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,67%

ΤΟΚΟΙ 3 ΜΗΝΩΝ

ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

5,72%

ΤΟΚΟΙ 3 ΜΗΝΩΝ

ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

5,97%

ΤΟΚΟΙ 3 ΜΗΝΩΝ

ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,57%

ΤΟΚΟΙ 3 ΜΗΝΩΝ

OMEGA

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

4,62%

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

OMEGA

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,87%

ΧΩΡΙΣ PENALTY

PRO BANK

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

4,12%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

PRO BANK

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,82%

2,5%

ABN AMRO

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,62%

2,5%

ABN AMRO

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,87%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ABN AMRO

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

6,62%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ABN AMRO

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,62%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

5,62%

ΧΩΡΙΣ PENALTY

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

3,82%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3 ΕΤΩΝ

6,62%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5 ΕΤΩΝ

6,62%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ

6,92%

ΤΟΚΟΙ 3 ή 6 ΜΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

Πίνακας Μηνιαίων Τοκοχρεολυτικών Δόσεων ανά Επιτόκιο (Υπολογίστε τη μηνιαία δόση σας)

Ελληνικά περιεχόμενα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ